Električne sirene

Modularni sistemi
Variabilni signali sirene sa DsP (digitalna obrada signala)
Ekstremno visoka efikasnost dB/A

Kategorija: