Sam koncept centra za obaveštavanje je zamišljen da omogući lakše i brže prijavljivanje eventualnih šteta usled elementarnih nepogoda i tehničko - tehnoloških udesa, dobijanje potrebnih informacija i pružanje pomoći kako stanovnicima određene teritorije tako i građanima Republike Srbije koji imaju nepokretnosti.

Svi građani Republike Srbije (koji imaju nepokretnosti na određenoj teritoriji) na jednom mestu mogu dobiti sve informacije ili, eventualno, prijaviti: požare, zemljotrese, hemijske i radioaktivne opasnosti, epidemije, terorizam, a jedne od najčešćih su poplave.

Centar za obaveštavanje je glavni i prvi stub u reagovanju u pravilnoj kordinaciji ljudi u nepredviđenim situacijama.

Centri za obaveštavanje
Centri za obaveštavanje