Prilikom izračunavanja dometa za jednu sirenu potrebno je u konkretnoj situaciji izvršiti korekciju nuvoa zvuka, koja zavisi od realnih uslova u okolini sirene.Na osnovu merenja i podataka koje daju proizvođači sirena moguće je definisati sledeće korekcije:

  • 5 dB – primenjuje se kada se radi o manjim naseljima u kojima nema većeg saobraćaja i gde su zgrade relativno niske. U gradu Zaječaru ova korekcija je primenjena prema periferiji.
  • 10 dB – primenjuje se u naseljima kroz koja prolazi važniji put ili postoje drugi izvori buke (industrija i sl.) i gde su zgrade relativno niske i ne suviše gusto raspoređene, s tim da mestimično može biti i viših zgrada. Ova korekcija je primenjena u gradu Zaječaru za širi centar.

Domet sirena zavisi od najnižeg zahtevanog nivoa zvuka na mestu uzbunjivanja. U svim predviđenim rešenjima, s obzirom na gustinu naseljenosti i visinu zgrada, granični nivo na mestu uzbunjivanja iznosi 64 dB.

Više o uslugama koje nudi Tesla sistemi možete videti na stranici Usluge

sistem uzbune
Zaječar