Koaksijalna prenaponska zaštita ASP

Koaksijalni zaštitnici od prenapona od atmosferskih pražnjenja tipa ASP namenjeni su za zaštitu osoblja, radio i druge opreme od direktnih i indirektnih munja i drugih uticaja pražnjenja (EMP, NEMP).

Kategorija: